Dark? Switch Mode
Jujutsu Kaisen 0
Bookmark
8.09
Status Completed
Type Manga
Released Apr 28, 2017 to Jul 28, 2017
Author Akutami, Gege
Artist Akutami, Gege
Serialization Jump GIGA
Posted By
Posted On
Updated On
Views ?

Jujutsu Kaisen 0

Synopsis Jujutsu Kaisen 0

Jujutsu Kaisen 0 มหาเวทย์ผนึกมาร โรงเรียนเฉพาะทางไสยศาสตร์นครโตเกียว เล่ม 0 ความมืดอันเจิดจ้า
อคคทสึ ยูตะเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการประหารตัวเอง เขาทนทุกข์ทรมานกับริกะวิญญาณแค้นที่สิงตนเองอยู่ แล้วในตอนนั้นเองโกะโจ ซาโตรุครูของโรงเรียน “โรงเรียนเฉพาะทางไสยศาสตร์นครโตเกียว” โรงเรียนที่ร่ำเรียนการปัดเป่า “คำสาป” ก็จับเขาย้ายเข้าโรงเรียน…!? เรื่องราวในอดีตที่เชื่อมโยงไปถึง “มหาเวทย์ผนึกมาร” เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *