Dark? Switch Mode
Mato Seihei no Slave สุดยอดทาสแห่งหน่วยพิฆาตมาร
Bookmark
7.64
Status Ongoing
Type Manga
Released Jan 5, 2019 to ?
Author Takahiro
Artist Takemura, Youhei
Serialization Shounen Jump+
Posted By
Posted On
Updated On
Views ?

Mato Seihei no Slave สุดยอดทาสแห่งหน่วยพิฆาตมาร

Synopsis Mato Seihei no Slave สุดยอดทาสแห่งหน่วยพิฆาตมาร

เรื่องย่อ Mato Seihei no Slave สุดยอดทาสแห่งหน่วยพิฆาตมาร
มิติที่เต็มไปด้วยปีศาจที่เรียกว่า “มาโตะ” ได้เปิดออกเพื่อคุกคามมนุษยชาติ และต้นไม้ “ลูกท้อ” ชนิดหนึ่งที่ปลูกที่นั่นให้ผลที่มอบพลังพิเศษให้กับผู้ที่กินมัน
ทำให้มนุษยชาติมีโอกาสต่อสู้ แต่สิ่งนี้ใช้ได้เฉพาะกับ ผู้หญิง ต่อจากนั้น ในฐานะผู้ปกป้องมนุษยชาติ ผู้หญิงมีสถานะทางสังคมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ชายถูกผลักไสให้ตกเป็นพลเมืองชั้นสองโดยขูดรีดอาชีพขั้นพื้นฐานและการยอมรับ

Chapter Mato Seihei no Slave สุดยอดทาสแห่งหน่วยพิฆาตมาร

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *