Dark? Switch Mode
Nano Machine นาโนมาชิน Color
Bookmark
7.97
Status Ongoing
Type Manhwa
Released Official
Author Hanjung Wolya
Artist Geumgang Bulgoe
Serialization Naver Webtoon
Posted By
Posted On
Updated On
Views ?

Nano Machine นาโนมาชิน

Synopsis Nano Machine นาโนมาชิน

เรื่องย่อ Nano Machine นาโนมาชิน
“ชอน ยออุน” เป็นบุตรนอกสมรสของเจ้าสำนักพรรคอสูร ซึ่งมีพรรคย่อย 6 พรรค แต่ละพรรคก็มีทายาทอย่างเป็นทางการที่เกิดจากเจ้าสำนัก นอกจากนี้ ยออุนยังเกิดมาไร้พรสวรรค์ในวิทยายุทธ ทำให้เขาถูกกลั่นแกล้งและตกเป็นเป้าหมายลอบสังหารของทายาทคนอื่นๆเสมอ ก่อนที่เขาจะถูกลอบฆ่าสำเร็จ ลูกหลานในอนาคตอันไกลโพ้นของยออุนก็ปรากฏตัวมาช่วย และฉีดนาโนแมชชีนจากโลกอนาคตให้ เพื่อให้มั่นใจว่าต้นตระกูลของตนจะไม่ถูกฆ่าในเหตุการณ์ดังกล่าว

Chapter Nano Machine นาโนมาชิน

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *