Dark? Switch Mode
Return of the Broken Constellation Color
Bookmark
7
Status Ongoing
Type Manhwa
Released 2021
Author Sadoyeon
Artist Fleximind, YANG Kyung-Il
Serialization KakaoPage (KakaoPage)
Posted By
Posted On
Updated On
Views ?

Return of the Broken Constellation

Synopsis Return of the Broken Constellation

เรื่องย่อ Return of the Broken Constellation มังงะแปลไทย
หลังจากถูกพิจารณาคดี เทพที่เคยรู้จักในนาม “เทพสนธยา” ก็ได้รับงานจากทานาทอส ราชาแห่งยมโลก! ตอนนี้ เทพที่ร่วงหล่นได้กลับมาบนโลกในฐานะตัวตนเดิมของเขา ลีชางซุน และได้รับมอบหมายให้ปิดผนึกผู้ที่พยายามรุกรานจากนอกโลก ด้วยคำสัญญาว่าจะเริ่มต้นใหม่ ชางซุนกำลังรวบรวมอุปกรณ์และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง แต่เขากลับรู้สึกมีสายตาจับตามอง.. Divine Twilight นี้จะได้เห็นวันใหม่หรือไม่ โอกาส?

Chapter Return of the Broken Constellation

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *